មន្ទីរកសិកម្មស្ទឹងត្រែង | ASPIRE CAMBODIA
របរភ្ញាស់កូន​មាន់​លក់អាច​រក​កំរៃ​បាន​ជាង​១ពាន់​ដុល្លា​ជា​ប្រចាំ!​

របរភ្ញាស់កូន​មាន់​លក់អាច​រក​កំរៃ​បាន​ជាង​១ពាន់​ដុល្លា​ជា​ប្រចាំ!​

លោក នុត សុវណ្ណា​ ជាកសិករប្រកបរបរភ្ញាស់កូនមាន់ និងបានចូលរួមជាមួយ​កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសកសិកម្មថ្មីដែលធន់​ទៅ​នឹង​ការ​ប្រែប្រួលអាកាសធាតុ​ហៅកាត់ថាASPIREតាំងពីខែ​វិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​២០១៧​ នៅភូមិរាជាមង្គល សង្កាត់ស្ទឹងត្រែង ក្រុងស្ទឹងត្រែង ខេត្តស្ទឹងត្រែង ។ លោក​ នុត...