មន្ទីរកសិកម្មសៀមរាប | ASPIRE CAMBODIA
មួយ​ថ្ងៃ​គាត់​អាច​រក​ចំណូល​បាន​មិន​តិចជាង​២៥០​ដុល្លា​នោះទេ!​

មួយ​ថ្ងៃ​គាត់​អាច​រក​ចំណូល​បាន​មិន​តិចជាង​២៥០​ដុល្លា​នោះទេ!​

ខេត្តសៀមរាប៖ លោក ឈាវ ហុង ដែលទទួលបានការគាំទ្រពីកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសកសិកម្មថ្មីដែលធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានប្រកបរបរកសិកម្មចម្រុះលើផ្ទៃដី៤,៦ហិកតាស្ថិតនៅភូមិសំរោង ឃុំសំរោង ស្រុកសូទ្រនិគម ខេត្តសៀមរាប។...