មន្ទីរកសិកម្មកំពង់ចាម | ASPIRE CAMBODIA
លើផ្ទៃដី​៣៦០ម៉ែត្រ​ការ៉េ កសិករ​ដាំ​បន្លែសុវត្ថិភាព​អាច​រក​ចំណូល​បាន​ជាង​៣លានរៀល​ក្នុង​រយៈពេល១ខែ​កន្លះ!

លើផ្ទៃដី​៣៦០ម៉ែត្រ​ការ៉េ កសិករ​ដាំ​បន្លែសុវត្ថិភាព​អាច​រក​ចំណូល​បាន​ជាង​៣លានរៀល​ក្នុង​រយៈពេល១ខែ​កន្លះ!

ខេត្ត​កំពង់ចាម៖ ដោយបានទទួលការគាំទ្រនូវបច្ចេកទេសថ្មី តាមរយៈការ​ប្រើប្រាស់​និង​ដាំដុះ​ក្នុង​ផ្ទះសំណាញ់ពីកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសកសិកម្មថ្មី ដែលធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (ASPIRE) កសិករ ឃាង ស៊ីផូ នៅភូមិព្រែកជីក សង្កាត់សំបួរមាស ក្រុងកំពង់ចាម...
កិច្ចប្រជុំផ្នែកបណ្តុំអាជីវកម្មចិញ្ចឹមត្រីនៅខេត្ត​កំពង់ចាម

កិច្ចប្រជុំផ្នែកបណ្តុំអាជីវកម្មចិញ្ចឹមត្រីនៅខេត្ត​កំពង់ចាម

កម្មវិធី​ផ្សព្វផ្សាយ​បច្ចេកទេស​កសិកម្ម​ថ្មីដែល​ធន់ទៅ​នឹង​ការ​ប្រែប្រួល​អាកាស​ធាតុ​ប្រចាំ​ខេត្ត​កំពង់ចាម​បាន​រៀបចំ​កិច្ច​ប្រជុំផ្នែកបណ្តុំអាជីវកម្មចិញ្ចឹមត្រីចំនួនពីរពេល​ក្នុង​ថ្ងៃ​តែមួយ​ដោយ​នាពេល​ព្រឹក​ស្ថិតនៅ នៅសាលាបុណ្យ ភូមិស្វាយពក ឃុំបាធាយ...