កិច្ចប្រជុំផ្នែកបណ្តុំអាជីវកម្មចិញ្ចឹមត្រីនៅខេត្ត​កំពង់ចាម | ASPIRE CAMBODIA

កម្មវិធី​ផ្សព្វផ្សាយ​បច្ចេកទេស​កសិកម្ម​ថ្មីដែល​ធន់ទៅ​នឹង​ការ​ប្រែប្រួល​អាកាស​ធាតុ​ប្រចាំ​ខេត្ត​កំពង់ចាម​បាន​រៀបចំ​កិច្ច​ប្រជុំផ្នែកបណ្តុំអាជីវកម្មចិញ្ចឹមត្រីចំនួនពីរពេល​ក្នុង​ថ្ងៃ​តែមួយ​ដោយ​នាពេល​ព្រឹក​ស្ថិតនៅ នៅសាលាបុណ្យ ភូមិស្វាយពក ឃុំបាធាយ ស្រុកបាធាយនិងពេលថ្ងៃ​រសៀល​ស្ថិត​ នៅភូមិចាន់ ឃុំតាំងក្រសាំង ស្រុកបាធាយ​ ខេត្តកំពង់ចាម។​

កិច្ច​ប្រជុំ​ដែល​បាន​ប្រព្រឹត្តឡើង​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៩ខែ​មេសា​ម្សិលមិញ​នេះគឺ​មាន​វត្ត​មាន​ចូល​រួម​ពីតំណាង​បណ្តុំ​ចិញ្ចឹម​ត្រីទាំង​៩មក​ពី​បីឃុំ​ផ្សេងគ្នា​ដោយ​ ទី១ឃុំបាធាយ ទី២ឃុំជាលា ទី៣ឃុំតាំងក្រសាំងហើយ​ក្រៅពីនេះ​ក៏​មានការ​ចូល​រួម​ពី​មន្ត្រី​ការ​រិយាល័យស្រុក​ បុគ្គលិក​នៃ​អង្គការអ្នក​អភិវឌ្ឍន៍​សហគមន៍​(NAS)និង​មន្ត្រី​ភ្នា​ក់​ងារផ្សព្វផ្សាយ​ឃុំ​ផងដែរ​។

គោលបំណងនៃ​កិច្ច​ប្រជុំ​នេះ​គឺ​ធ្វើ​យ៉ាង​ណា​ឲ្យ​បណ្តុំ​ទាំង​៩​ចេះ រៀបចំផែនការការងារ និង​មានទាំងការ​បណ្តុះបណ្តាលទៅដល់កសិករឲ្យចេះជ្រើសរើសប្រភេទត្រីចិញ្ចឹមជាដើម។​

Copy link
Powered by Social Snap